Yaraş Köyü Yozgat

Yozgat Boğazliyan

Yaraş Köyü

Yaraş Köyü Yozgat

Yaraş Köyü Yozgat |

ilahi sozleri9

 
TÜM İLAHİLER
 YA İLAHİ SENDEN BİR DİLEĞİM VAR
  
   Ya ilahi senden bir dileğim var,
    Kapından sürüp de, dara düşürme.
    Öter bülbüllerin, ahu can kuşu,
    Maksudu giryana, hara düşürme.

   
    Cemalin nurudur, aşıkın canı,
    Aşık feda etmiş, ezelde kanı.
    Ey bu can mülkünde ruhun sultanı,
    Aşkından başka bir, hara düşürme.


    Kadir Mevlam, ateş atma özüme,
    Dünya malı, görünmüyor gözüme,
    Ah bu gözüme…
    Ya ilahi sen bak, benim yüzüme,
    Cehennem ateşi ile dağlama.

   
    Sen sinemdeki ben, ben gibi duran,
    Sinemin üstünde hatsız oturan,
    Ey gönlümü yakıp, kalbimi bilen.
    Derdimi dermansız hale düşürme.


    Malumundur halim Ey Yüce Rahman !
    Gizli saklı neyim var, hep sana ayan,
    Ey rahmeti sonsuz, lütfu bir pâyan,
    Gönlümü yüzde bir dara düşürme.


 

KERBELA'DA

 

İmam Hüseyin’i vurdular,

Kolun, kanadın kırdılar,

Al kanlara boyadılar,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Al kanlara boyadılar,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

***

İmam Hüseyin susamıştı,

Bir yudum su aramıştı,

Ana yüreği yanmıştı,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Ana yüreği yanmıştı,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

***

İmam Hüseyin şehid oldu,

Gül bahçemde güller soldu,

Topraklar kan ile doldu,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Topraklar kan ile doldu,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

Kerbela’nın dağı, taşı,

Yerde Hüseyin, yoktur başı,

Fatima’nın gözün yaşı,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Fatima’nın gözün yaşı,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

***

İmam Ali babaları,

Muhammed’dir dedeleri,

Fatima’dır anaları,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Fatima’dır anaları,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

***

İmam Hüseyin’i vurdular,

Kolun, kanadın kırdılar,

Al kanlara boyadılar,

Kerbela’da, Kerbela’da,

Al kanlara boyadılar,

Kerbela’da, Kerbela’da.

 

ALLAH YOLU YEKTIR YEK

 

Allah yolu yektir yek

Lailahe ilallah

O birdir  bir tektir tek

Lailahe ilallah

 

Gelin gönül diliyle

Diyelim hep Ya Allah

Rahim de o Rahman da

Lailahe ilallah

 

Hu hu hu Allah

Hu hu hu Allah

Lailahe ilallah

 

Allah yolu nurludur

Lailahe ilallah

Hep bu yolda yürü dur

Lailahe ilallah

 

Eğer iki cihanın

Aydın olsun istersen

O na inan ve sığın

Lailahe ilallah

 

MUHAMMED’E MUHAMMED’E
 

Canı dilden aşık oldum

Muhammed’e Muhammed’e

Mevlam layık eyle bizi

Muhammed’e Muhammed’e

 

Aklı olan arif olsun

Ciğer yansın püryan olsun

Bir canım var kurban olsun

Muhammed’e Muhammed’e

 

Rüyada görüştür bizi

Murada eriştir bizi

Mevlam sen kavuştur bizi

Muhammed’e Muhammed’e

 

 

BİLMEM NİDEYİM 
 

Bilmem nideyim, Allah Allah
Aşkın elinden, Hay hay 
Kande gideyim, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Meskenim dağlar, Allah Allah
Gözyaşı çağlar, Hay hay 
Durmaz kan ağlar, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Varım vereyim, Allah Allah
Kadre ereyim, Hay hay
Üryan olayım, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Yunus'un sözü, Allah Allah
Kül olmuş özü, Hay hay
Kan ağlar gözü, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.

 

 

GELIN ALLAH DIYELIM

Gelin Allah Diyelim
Kalpten pası  silelim
Alemleri seyredelim
Allah Allah dedikçe

Nerde tehvid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getiriri
Allah Allah dedikçe

Zikr-i Hakk'a başlandı
İsm-i Celal hızlandı
Arş-ı ala sallandı
Allah Allah dedikçe

Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur
Can mülke abad olur
Allah Allah dedikçe

 

GÜLLER SÜMBÜLLER

Güller sümbüller    
Yanık gönüller
Divane diller          
Mevlayı özler

Hu diyen canlar      
Canda cananlar
Aşkla yananlar       
Mevlayı özler.

Pervane nare          
Deme ağyare
Mest olan yare       
Mevlayı özler

Zikreden zakir       
Şükreden şakir
Aşkı bu fakir        
Mevlayı özler

Emin ver bana       
Niyazım sana
Yüreğim yana        
Mevlayı özler

 

 

GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA 

Gül yüzünü rüyamızda  
Görelim ya Rasulellah 
Gül bahçene dünyamızda  
Girelim ya Rasulellah  
  
Sensin gönüller sultanı  
Getiren yüce Kur'anı  
Uğruna tendeki canı  
Verelim ya Rasulellah

 

Aşkınla yaşarır gözler 

Hasretinle yanar özler

Mubarek ravzana yüzler

Sürelim ya Rasulellah

 

Veda edip masivaya 

Yalvarıp yüce Mevlaya

Şefaat - Mustafa' ya 

Erelim ya Rasulellah

 

BIR GARIBSIN ŞU DÜNYADA 

Bir garibsin şu dünyada 
Gülme gülme ağla gönül 
Derdin dahi çoktur senin 
Gülme gülme ağla gönül

İşi gücü cevru cefa 
Dünya kime kıldivefa 
Hani Muhammed Mustafa 
Gülme gülme ağla gönü

Ebubekir sıddık veli 
O'dur peygamberin yari 
Hani Ömer, Osman, Ali 
Gülme gülme ağla gönül

Onlar cihane geldiler 
Hep gittiler kalmadılar 
Gülmediler ağladılar 
Gülme gülme ağla gönül

Birgün ola ecel gele 
Kullar kulluğunda kala 
Cümle mahluk toprak ola 
Gülme gülme ağla gönül

Aşık Yunus söyler sözü 
Kanlı yaşlar döker gözü 
Eğer yazın eğer gözün 
Gülme gülme ağla gönül

 

BEN YÜRÜREM YANE YANE 

Ben yürürem yane yane  
Aşk boyadı beni  kane  
Ne akılem ne divane  
Gel gör beni aşk neyledi  
Derde giriftar eyledi

Gah eserim yeller gibi  
Gah tozarım yollar gibi  
Gah coşarım seller gibi  
Gel gör beni aşk neyledi  
Derde giriftar eyledi


Ben Yunus-u bi-çareyim  
Dost elinden avereyim  
Baştan aşağa yareyim  
Gel gör beni aşk neyledi  
Derde giriftar eyledi.

 

İSTEDIĞIM HAKTIR BENIM 

Gece gündüz döne döne

İstediğim haktır benim  
Allah deyip yana yana  
İstediğim haktır benim

 

Yoluna terkedip canı 

Akıtıp gözümden kanı 

Ah eyleyip dünü günü 

İstediğim haktır benim

 

Münkirler aşk halin bilmez 

Münafıklar yola gelmez  
Ağlar bu gözlerim gülmez  
İstediğim haktır benim

 

Kor olayım kül olayım 

Taşkın akan sel olayım 

Çineneyim yol olayım 

İstediğim haktır benim

KÂBE'NIN YOLLARI

Kâbe'nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir  
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kâbe'm varsam sana  
Yüzüm gözüm sürsem sana


Eşim dostum yüklesinler yükümü 

Komşularım helal etsin hakkını  
Görmez oldum ırak ile yakını

 

Canım Kâbe'm varsam sana  
Yüzüm gözüm sürsem sana

 

 

MUHAMMEDSIZ

Açan çiçeklere meyve,
Verilmiyor Muhammedsiz,
Haktan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz,

Çok meşgul ol Kur’an ile,
Seherlerde figan ile,
Son nefesta iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz

 

Uzak Cennet’in yolları,
Girer müttaki kullaları,
Cennette tuğba dalları,
Salınmıyor Muhammedsiz,

Son nefeste iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz
Hak’tan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz...

 

MUHAMMED ANADAN DOĞDU
 

Muhammed anadan doğdu 
Melekler tebriğe indi 
Gönüller şaduman oldu 
Can Muhammed nurdan Ahmed

Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş 
Nurdan kundağa sarılmış 
Can Muhammed nurdan Ahmed


Hakkın nikabı yüzünde 
Kudret sürmesi gözünde 
Gördüm melekler dizinde 
Can Muhammed nurdan Ahmed

Dileriz Hak’tan inayet
Umarız senden şefaat
Son nefeste hem selamet
Can Muhammed nurdan Ahmed

PEYGAMBERIN IZINDEYIZ 

Biz Kur'an'ın hadimleri  
Pür imanlı ve zindeyiz  
Biz bu yoldan dönmeyiz asla  
Peygamberin izindeyiz 

Hayra koşan şerden kaçan 
Bize nurlu yolu açan 
Alemlere rahmet saçan 
Peygamberin izindeyiz

Onu sev sen onu tanı  
Odur tende canlar canı  
Gönüllerin tek sultanı  
Peygamberin izindeyiz 

Tende kalan bir can ile  
Aşk ile pür iman ile  
Biz Hz. Kur'an ile  
Peygamberin izindeyiz 

BIZ DÜNYADAN GIDER OLDUK 

Biz dünyadan gider olduk   
Kalanlara selam olsun   
Bizim için hayır dua   
Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi   
Söyletmeye dilimizi   
Hasta iken halimiz!   
Soranlara selam olsun

Tenin ortaya açıla   
Yakasız gömlek biçile   
Bizi bir asan vechile   
Yuyanlara selam olsun

Sela verile kastimize   
Gider olduk dostumuza   
Namaz için üstümüze   
Duranlara selam olsun

Derviş YUNUS söyler sözü   
Yaş dolmuştur iki gözü   
Bilmeyenler bilsin bizi 
Bilenlere selam olsun

SEHER VAKTI BÜLBÜLLER

Seher vakti bülbüller   
Nede güzel öterler   
Açınca tüm çiçekler   
Birlikte zikrederler  

Aman Allah illallah   
Dertlere derman Allah   
Gönüle şifa veren   
Lailahe illallah 

Akşam olur giderler   
Boyun büker çiçekler   
Kim bilir ne söylerler   
Feryad eder bülbüller  

NAKARAT

Onlarda bütün dertler   
Yine de şükrederler   
Salat selam söylerler   
Beytullaha giderler   

NAKARAT

SENSIN YÂ RESULÂLLAH 

Sadr-ı cem'i mürselin
Sensin yâ Resulâllah
Rahmeten-lil-alemin
Sensin yâ Resulâllah

Allah Ya Allah Lailahe illah                                                                                          
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah

Nûrun sırâc-ı vehhâc
Âlemler sana muhtac
Sahibü tac-ı mi'rac
Sensin yâ Resulâllah

Allah Ya Allah Lailahe ilah
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah

Şahidün Leyl-ü isra
"Subhan ellezi esra"
Mazhar-ı nur-i esma
Sensin yâ Resulâllah
Allah Ya Allah  Lailahe ilah                                                                                    
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah

Açan rah-ı tevhidi
Bulan sırı tefridi
Hüdai'nin ümidi
Sensin yâ Resulâllah   
                                                                                                                                                                 Allah Ya Allah Lailahe ilah                                                                                                                    Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah

EY RAHMETI BOL PADIŞAH  
                                                                                                                                                                Ey rahmeti bol Padişah 
Cürmüm ile geldim sana. 
Ben eyledim hadsiz günah 
Cürmüm ile geldim sana.

Senden utanmayup hemân.
Ettim hatâ gizlü ayân,
Urma yüzüme el-emân,
Cürmüm ile geldim sana

Adın senin Gaffâr iken,
Ayb örtücü Settâr iken,
Kime gidem sen vâr iken,
Cürmüm ile geldim sana.


Sana hiç kulluk etmedim,
Rah-ı rızâna gitmedim,
Hem buyruğunu tutmadım,
Cürmüm ile geldim sana.

Bin kerre bin ol pâdişâh,
Etsem dahî böyle günâh,
Lâ-taknetû yeter penâh,
Cürmüm ile geldim sana.

ÇAĞIRAYIM MEVLÂM SENI   

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Su dibinde mahi ile
Sahralarda ahu ile
Abdal olup "ya hû" diye
Çağırayım Mevlâm Seni

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Derdi pekçok Eyyub ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed Mahbub ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Yunus okur diller ile
Hakk'ı seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile
Çağırayım Mevlâm Seni

CANIM KURBAN OLSUN SENIN YOLUNA  

Canım kurban olsun senin yoluna,  
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,  
Şefâat eyle bu kemter kuluna,  
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı, 

Ahirette olur zev-u sefâsı, 

On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, 

Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen. 

Mi'râcında ümmetini dileyen, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,  
Anı seven günahlardan beridir,  
On sekiz bin âlemin serveri,  
Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

AMAN ÇEŞME CANIM ÇEŞME      

Aman çeşme canım çeşme  
Sen Ahmed'i görmedin mi  
Biraz önce abdest aldı  
Şu karşı ki camiye sor

Aman cami canım cami   
Can Ahmed'i görmedinmi   
Biraz önce namaz kıldı   
Şu karşıki çarşıya sor 

Aman çarşı canım çarşı   
Nur Ahmed'i görmedin mi   
Biraz önce kefen aldı   
Şu karşıki kabire sor

Aman kabir canım kabir   
Muhammed'i görmedin mi   
Şimdiye kadar sizindi   
Şimdi ise bizim oldu.

AFFET ISYANIM BENIM

Affet isyanım benim
Halim yaman Allah'ım
Ref et isyanım benim
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Defterim dolu siyah
Amelim tekmil günah
Sensin kuluna penah
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Ümmet habibine
Gönüller tabibine
Rehmeyle garibine
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Aşki'yi azad eyle
Cemalinle şad eyle
Kulum diye yad eyle
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

ALMA TENDEN CANIMI

Alma tenden canımı 
Aman Allah'ım aman 
Görmeden cananımı 
Aman Allah'ım aman

Aşıkım Muhammed'e 
Ol Resüli emcede 
Koyma bizi firkate 
Aman Allah'ım aman

Bir kez yüzün göreyim 
Payine yüz süreyim 
Canım anda vereyim 
Aman Allah'ım aman

Zareyleme işimi, 
Zehreyleme aşımı 
Dökme kanlı yaşımı 
Aman Allah'ım aman

DURMAZ YANAR VÜCUDUM 
 ALLAH          

Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah  
Sensin benim maksudum Allah  
Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Gül bülbülün ormanı Allah 

Ver derdime dermanı Allah 

Şükür erdik bugüne Allah 

Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Halas eyle narından Allah 

Ayırma didarından Allah  
Cennette cemalinden Allah  
Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Kandiller yana yana Allah 

Dervişler döne döne Allah 

Son nefeste imanından Allah 

Bizleri de mahrum eyleme Allah

BÜLBÜLLER NAZDA

Bülbüller nazda, güller niyazda 
Söyler namazda, Elhamdülillah 

Koşuşur herkes, duyulur bir ses 
Der ki her nefes, Elhamdülillah 

Dilimde Kur’an, virdim her zaman 
Tesbihim her an, Elhamdülillah 

Yatma seherde, uğrarsın derde 
Söyle her yerde, Elhamdülillah

Oldum halveti, buldum devleti 
Geçtim zulmeti, Elhamdülillah 

Kalbimde iman, gönlümde sultan 
Elimde ferman, Elhamdülillah

MEDİNE'YE VARAMADIM

Medineye varamadım  
Gül kokusun alamadım   
Muhammede doyamadım   
Yaralıyam yaralıyam 

Kabenin örtüsü kara 
Açtı yüreğimde yara  
Bulunmadı derdime çare  
Yaralıyam yaralıyam 

Hacerül esvedin taşı  
Akıttı gözümden yaşı   
Bulunmaz Resülün eşi   
Yaralıyam yaralıyam 

TALEAL- BEDRU ALEYN 

Taleal- bedru aleynâ  
Min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ  
Mâ deâ lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ  
Ci'te bi'l-emri'l muta
Ci'te şerrafte'l- Medîne  
Merhabâ yâ hayra da

Ente şemsun, ente bedrun  
Ente nûrun âlâ nûr  
Ente misbe hassüreyya  
Ya habîbi, ya Rasul 

AY DOĞDU ÜZERİMİZE
VEDA TEPELERİNDEN
ŞÜKÜR GEREKTİ BİZLERE 
ALLAHA DAVETİNDEN

SEN GÜNEŞSİN SEN AYSIN
EN NUR ÜSTÜNE NURSUN
SEN SÜREYYA IŞIĞISIN
EY SEVGİLİ EY RASÜL

EY BİZDEN SEÇİLEN ELÇİ 
YÜCE BİR DAVETLE GELDİN
SEN BU ŞEHRE ŞEREF VERDİN
EY SEVGİLİ HOŞGELDİN

ŞOL CENNETIN IRMAKLARI 

Şol Cennetin ırmakları  
Akar Allah deyu deyu.  
Çıkmış İslam bülbülleri  
Öter Allah deyu deyu. 

Salınır tuba dalları  
Kur'an okur hem dilleri  
Cennet bağının gülleri  
Kokar Allah deyu deyu.

Aydan aydındır yüzleri  
Şekerden tatlı gözleri  
Cennette Huri kızları  
Gezer Allah deyu deyu.

Kimler yiyip kimler içer  
Hep melekler rahmet saçar  
İdris nebi hulle biçer  
Diker Allah deyu deyu.

Yunus Emre'm var yarına  
Koma bugünü yarına  
Yarın Hak'kın divanına  
Varam Allah deyu deyu.

MEDINENİN YOLLARINDA

MEDINE YOLUNA VARDIM
CAN MUHAMMEDI ARADIM
ONU GÖRMEKMIS MURADIM
MEDINENİN YOLLARINDA

YOLLARINDA YOLLARIN DA
GÜLLER ACMIS RAVZASINDA
MEDINE BAKAR MEKKEYE
GÖNÜL ONUN SEVDASINDA

BU YOL MEDINEYE GIDER
GÖNÜLLERI BI HOS EDER
NE DERT KALIR NE DE KEDER
MEDINENIN YOLARINDA

RESULALLAH CAGIRIYOR
GÖNÜL SANKI CIRPINIYOR
BASTIGIN YERLER YANIYOR
MEDINENIN YOLLARINDA

GELIR RESULÜN KOKUSU
KAYBOLUR ÖLÜM KORKUSU
GELMIYOR GAFLET UYKUSU
MEDINENIN YOLLARINDA

YESIL KUBBE GÖRÜNÜYOR
KERVAN NURA BÜRÜNÜYOR
ICIMDE HASRET BITIYOR
MEDINEIN YOLLARINDA

ALLAH-U ALLAH (HICAZ)

Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah

Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah

 

ÖLMEMEYE ÇAREN MI VAR

Gururlanma insanoğlu 
Ölmemeye çaremi var 
Hazen görmüş bir gül gibi 
Salmamaya çarenmi var 

Hayat denen dolap döner 
Bütün mahluk olan biner 
Yağı biten kandil söner 
Sönmemeye çaremi var 

Hiç aldanma mala mülke 
Gitmez isen doğru yola 
Tatlı canın azraile 
Vermemeye çaremi var

Hiç güvenme can dostuna 
Uçuşurlar mal kastına 
Çıkıp teneşür üstüne 
Yatmamaya çaremi var 

Düşünmezsin hiç ölmeyi 
Terk etmezsin hiç gülmeyi 
Yakası yok ak gömleği 
Giymemeye çaremi var 

Nerde ecdad nerde ata 
Hak ka karşı yapma hata 
Taput denen ağaç ata 
Binmemeye çaremi var

Daim yürür Hak izinde 
Hak kı söyler her sözünde 
Dört kişinin omuzunda 
Gitmemeye çaremi var 

Kalkacaktır gözden perde 
Göreceksin yarin, nerde 
Ev kazılmış kara yerde 
Yatmamaya çaremi var

 

YAKMA YA RABBİ 

Seher de açılan güller hürmetine 
Rukuda bükülen beller hürmetine 
Zikrinle dönen diller hürmetine 
Cehennem narına yakma ya Rabbi

Yakma Ya Rabbi Yakma Ya Rabbi
Cehennem narına yakma ya Rabbi
Yakma Ya Rabbi yakma Ya Rabbi
Muhammed aşkına Ya Rabbi

Secdeye kapanan başlar hürmetine
Aşkınla sızlayan kalpler hürmetine
Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine
Gazabınla bize bakma ya Rabbi 

AÇILSINDA YOLLAR 
 

Topladım gülleri düştüm yollara
Yolum yine uzar patikalara
Mevlam rahmeyliyor bütün kullara
Açılsında yollar sana geleyim

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4

Yoruldu yüreyim dert çeke çeke
Kurudu gözlerim yaş döke döke
Yolların üstüne gül eke eke 
O yüce Resul'e ben gidiyorum

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4

Bu yolun sonunda medine vardır 
Hasreti gönlümde yanar yıllardır
Her mevsimi güldür yeşil bahardır
O yüce Resul'e ben gidiyorum

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4
 

KOY BIZI DE CENNETINE
 

BEN BU AMELLERIM ILE
GIREMEM O CENNETINE
RABBIM BIZIDE AFFEYLE
KOY BIZIDE CENNETINE

CENNETINE CENNETINE 
KOY BIZIDE CENNETINE
RABBIM BIZI SEN AFFEYLE
KOY BIZIDE CENNETINE

ÇOK KORKUYORUM ÖLÜMDEN
ÖLÜM DEĞIL AMELIMDEN
KORKUM AZRAILDEN DEĞIL
CEHENNEMIN ATEŞINDEN

NAKARAT

GÜNDÜZ HAYALIMDE COŞAR 
GECE UYKULARIM KAÇAR
BU CAN AŞKIN ILE YANAR
KOY BIZIDE CENNETINE

NAKARAT

 

KABEDE HACILAR
 

KABEDE HACILAR HU DER ALLAH  
YER GÖK İNİM İNİM İNİLER ALLAH                                                                                             MELEKLER DEFTERİ YENİLER ALLAH  
İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH 
İZİN VERDE YOLUNUDA ÖLELİM ALLAH                                                                                    GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH                                            


KABENİN YOLLARI TAŞLIDIR ALLAH                 

HACILARIN GÖZLERİ YAŞLIDIR ALLAH

DERVİŞLERİN CİĞERİ ATEŞLİDİR ALLAH                     

İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                          

İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                       

GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH              

 

KABENİN YOLLARI ÇUKURLUDUR ALLAH

HACILARIN İŞLERİ ZİKİRDİR ALLAH                  

MEVLASINA HER DEM ŞÜKÜRDÜR ALLAH                   

İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                        

İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                         

GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH    

         

KABENİN ÖRTÜSÜ YEŞİLDİR ALLAH                             

GÜN DOĞMADAN AŞIR ALLAH                            

HEPİMİZİ KABENE ÇAĞIR ALLAH                                        

İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                           

İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                 

GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH.

 

571 BIR DE BIR GÜNEŞ DOĞDU
 

Beş Yüz Yetmiş Bir'de 
Bir güneş doğdu: 
Adı Muhammed'di 
İlk sözü ümmet. 

Babasıydı Abdullah, 
Annesiydi Amine, 
Süt annesi Halime, 
Doğdu Cennet evine. 

Bastı altı yaşına, 
Kaldı bir tek başına, 
İnci gibi annesi, 
Üzüntüler boşuna. 

Hak dindirdi her yaşı, 
Dedesiyle amcası, 
Hemen kanat gerdiler, 
Büyüdü gül goncası. 

Kırk yaşına gelince, 
Peygamberlik verildi, 
Allah birdir deyince, 
Putlar yere serildi. 

Beş Yüz Yetmiş Bir'de 
Bir güneş doğdu: 
Adı Muhammed'ti 
İlk sözü ümmet.

                                                                                                 


ADI GÜZEL KENDI GÜZEL MUHAMMED
  
Ya Rasulallah Ya Şefiallah                                            
Ya Habiballah Ya Nebiallah
sallallahu ala muhammed                                                  
sallallahu aleyke ahmed

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhmamed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-ü sefası
Onsekizbin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus der neylerem cihanı sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
 

AH MEDİNEM

Kuşlar Uçar Yükseklere 
Hasret Olur Yüreklere 
Haber Verin Meleklere 
Medine'ye Yol Görünür

Ah Medinem Can Medinem 
Özleminle Yanar Sinem(nakarat)

Düştüm Bir Dermansız Derde
Söyleyin Dermanım Nerde
Kalmışım Yaban Ellerde
Medine'ye Yol Görünür

Bir Kuş Olup Uçup Gitsem
Duman Olup Aşka Düşsem
Resulün Aşkıyla Bitsem
Medine'ye Yol Görünür

Kuşlar Açar Kanadını 
Anarlar Hakkın Adını
Almışlar Aşkın Tadını
Medine'ye Yol Görünür

AŞIK OLDUM MUHAMMED`E
  
Canı dilde aşık oldum
 Muhammede Muhammede
Mevlam layık eyle bizi       
Muhammede Muhammede


Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed


Aklı olan arif  olsun  
Ciyer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun                                                                                                           Muhammede Muhamemde

Sallallahu ala Muhammed  
Sallallahu aleyke Ahmed

Ruyada görüştür bizi 
Murada eriştir bizi 
Mevlam sen kavuştur bizi                                                                                                            Muhammede Muhammede
Mevlam layık eyle bizi     
Muhammede Muhammede
 

 

BİLALİ HABEŞİ
 

Candan bağlı idi o hak resule
Bilali habeşi garip bir köle
Öyküsü dolaşır dillerden dile
Bilali habeşi o büyük insan

Yatırdılar onu kızgın kumlara
Vücudunu boyadılar kanlara
Canım kurban bilal gibi canlara
Bilali habeşi o büyük insan

Vura vura vücudunu soydular 
Üzerine büyük taşlar koydular
Bilalin el hak deyişin duydular
Bilali habeşi o büyük insan

Ebubekir satın aldı o canı
Azad etti o yiğit kahramanı
Çok sevindi alemlerin suıltanı
Bilali habeşi o büyük insan

 

BÜLBÜL
 

Ismi Sübhan virdin mi var 
Bahçelerde yurdun mu var 
Bencileyin derdin mi var 
Garip garip ötme bülbül 

Ötme bülbül ötme bülbül 
Derdi derde katma bülbül 
Benim derdim bana yeter, 
Bir dert de sen katma bülbül 

YUNUS cemalin pák derken, 
Cihanda mislin yok derken, 
Seher vakti "Allah" derken 
Bizi de unutma bülbül 

Ötme bülbül ötme bülbül 
Derdi derde katma bülbül 
Benim derdim bana yeter, 
Bir dert de sen katma bülbül
 

ÖZLER DURURUM
 

Hacca gidiyor hacılar 
İnsanlara duacılar 
Başlar içinde acılar 
Özler dururum mekkeyi

Kabe orda zemzem orda 
Binbir gece gizem orda
Merve orda sefa orda
Gönüllere şifa orda

Beyaz ihramı giyerler 
Mevlaya niyaz ederler
Arafatı seyrederler
Özler dururum mekkeyi

Alın benide götürün
Toprağıma yüzüm sürün
Gelin bu halimi görün 
Özler dururum mekkeyi

Ben mekkeyi görmemişem 
Kabeye yüz sürmemişem 
Etrafında dönmemişem 
Özler dururum mekkeyi

Kabe orda zemzem orda
Binbir gece gizem orda
Merve orda sefa orda
Gönüllere şifa orda

 

YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ
İZİNİN TOZUNA SÜRSEM YÜZÜMÜ
HAK NASİP EYLESE GÖRSEM YÜZÜNÜ
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

BİR MÜBAREK SEFER OLSADA GİTSEM
KABE YOLLARINDA TOZLARA BATSAM
HUB CEMALİN BİR KEZ DÜŞÜMDE GÖRSEM
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

ZERRECE KALMADI KALBİMDE HİLE
SIDK İLE GİRMİŞEM BEN BU HAK YOLA
EBU BEKİR,ÖMER,OSMAN' DA BİLE
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

 

SEVDIM SENI

Sevdim seni mabuduma                                                                

canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana                                                                  

hayran diye sevdim

 

Evlad-ı iyalden geçerek                                                      

ben ravzana geldim
ahlakını meth etmede                                                      

Kur’an diye sevdim

 

Kurbanın olam Şa-ı Rusül                                                  

kovma kapından
Didarına müştak olan                                                                            

yezdan diye sevdim.

 

Mahşerde nebiler bile                                                         

senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana                                               

hayran diye sevdim

 

 

VEYSEL KARANI (UŞŞAK)

Hakkın Habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı,yemez haramı
Yemen ilerinde Veysel Karani

Seherde kalkuben yola giderdi
Hakkın binbir ismin zikir ederdi
Allah Allah deyu deve güderdi
Yemen ilerinde Veysel Karani

Elinde asası hurma dalından
Eğninde hırkası deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen ilerinde Veysel Karani

Aşık Yunus ey dür ben de varaydım
Ol mübarek hub cemalin göreydim
Ayağın tozuna yüzler süreydim
Yemen ilerinde Veysel Karani

 

HAC ILAHISI

Gönül kulağıma gelse bir sada

Ey kulum gel eyle haccını eda

Etsem malı-mülkü, cananı feda

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Babüs-selam'ından beytine girsem

Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem

Geçip masivadan vuslata ersem

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Salih Kullarınla tavafa dursam

Nurunla mest olup feyzinle doysam

Tecelli-i Zatını ruhumda duysam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

 

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem

Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam

Zemzem-i Şerifi içerek coşsam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Arafat'tan affa uğrayıp çıksam

Günahım tevbenin nuruyla yaksam

Beka denizine çağlayıp aksam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

İnnel hamde venniğmete leke vel mülk  La şerike lek

 

MAĞRUR OLMA INSANOĞLU

 

Makamımız kuş misali

Daldan dala konabilir

İnsanoğlu yok misali

Birgün olur ölebilir

 

Dağlar taşlar kül misali

Birgün olur tozabilir

İnsanoğlu gül misali

Birgün olur solabilir

 

Hakikata eren erler

Mevlasım bulabilir

Kendini kemter görenler

Birgün yüce olabilir

 

Bu can bana emanettir

Birgün olur uçabilir

Dünya malı bir zinnettir

Ancak amel kalabilir

 

Mağrur olma insanoğlu

Ölümün çaresi yoktur

Soğuk vurmuş sümbül gibi

Solmamaya çaren yoktur

 

YALVAR KUL, ALLAH’A YALVAR

Can-ı gönülden seversen,
Yalvar kul Allah’a yalvar,
Maksuda ermek istersen,
Yalvar kul Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab,  Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,

Yalvara gör hep yalvara,
Varmayasın yüzü kara,
Ümmet isen Peygamber’e,
Yalvar kul Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,

Geceler uykudan uyan,
Gizli sırlar olsun ayan,
Mahrum olmaz Allah diyen,
Yalvar kul Allah’a yalvar.
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,

 


CAN AHMED’IM

Olmuyor, Can Ahmed’im olmuyor,
Vermiyor, dünya huzur vermiyor,
Dolmuyor, senin yerin dolmuyor,
Gülmüyor, inan yüzüm gülmüyor

Sultanım günahkarım neyleyim ?
Ferman ver Medine’ye geleyim,
Dertliyim, dertlerimi söyleyim,
Sultanım söyle sensiz neyleyim ?

Dönmüyor, Can Ahmed’im dönmüyor,
Dönmüyor, sensiz dünya dönmüyor,
Hasretin yüreğime sinmiyor,
Sönmüyor, aşk ateşim sönmüyor,

Sultanım günahkarım neyleyim ?
Ferman ver Medine’ye geleyim,
Dertliyim, dertlerimi söyleyim,
Sultanım söyle sensiz neyleyim ?

 

ALLAH'IM ALLAH'IM GÜZEL ALLAH'IM ..


O Büyük Adını Gaffar Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım
İbrahim'e Nârı Gülzar Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

İsmail'e Koçu Kurban Eyledi
Yusuf'u Mısır'da Sultan Eyledi
Eyyub'un Derdine Derman Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

Musa Nur Dağında Kelam Eylemiş
İsa Göklerinde Devran Eylemiş
İdris Cennetinde Bayram Eylemiş
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

Dostunun Adini Habib Eyledi
Onu Dertlilere Tabib Eyledi 
Ümmet olmak bize nasip Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

Habibin Muhammed Miraç olmuştu
Aşık maşukuna vuslat bulmuştu
Kana kana Mevlam seni görmüştü
Allahım Allahım Güzel Allahım 

UYURKEN SEYRIMDE KALKDIM AGLAYU


Uyurken seyrimde kalkdım aglayu
Hakkın divanına elim bağlayu
Şeyhime varsam ağlayu ağlayu

       

Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahumme salli ala Muhammed
                                                                                 

Hurmadan nalini var ayağında                                                   

Taze güller acmış al yanağında 
Resulu Allahım göster düşümde
      

Yeşil alem ile gelir Muhammed 

Allahumme salli ala Muhammed

 

Yunus Emre der kidünya yalandır                                        

Güvenme maline malin talandır                                     

Seherde aşıka uyku haramdır     

                                             .      

Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahumme salli ala Muhammed

 

ALEMLERE RAHMET OLARAK GELDIN

Alemlere rahmet olarak geldin
Ümmetine sefaat meded eyledin
Güzel ahlakı sen itmam eyledin
Salat selam sana ya Resullah

Ne büyük şeref sana ümmet olmak
Gösterdiğin doğru yola koyulmak
Kurana sarılmak namaza durmak
Senin öğüdündür ya Resulallah

Allahın birliğine iman ettik
Dilimizle bunu ikrar eyledik
Seni kendimize rehber belledik
Bizlere şahit ol ya Resulallah

Dinimiz islamdır elhamdulillah
Canimiz fedadır físebilullah
Günahımız çoktur bi iştibah
Bizlere şefaat ya Resulallah

ERLER DEMINE

Erler demine destúr alalim
Perváneye bak ibret alalim
Askin atesine gel bir yanalim                                                                

Perváneye bak ibret alalim
Dost  Dost     Dost

Devrána girip seyrán edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La Ilahe Illallah (3) Hú                                                                                           .                                                                                                                          
Günler geceler durmaz geciyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak efkan ediyor
Ey goncacigim mevsim geciyor
Dost  Dost     Dost

Devrána girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La Ilahe Illallah (3) Hú                                                                                              .   
Ey yolcu biraz sen dinle beni
Kervan geciyor sen kalma geri
Yusuf denilen dünya güzeli
Fethetti bugün kalbi seferi

Dost  Dost     Dost
Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

La Ilahe Illallah (3) Hú

KASİDE

Ne zaman anrsam seni 
Kararım kalmaz allahım
Senden gayrı gözüm yaşın
Kimseler silmez allahım

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez allahım

Aşık yunus seni ister
Lutfuyla Cemalin göster
Cemalin gören aşıklar
Ebedi ölmez Allahım. …. BEYTULLAH'TA BEN....

Bir sancak altında kaç milyon insan, 
Ne tenleri benzer, ne dilde lisan... 
Olmuşlar... Tek yürek, tek beden de can; 
İnsanlığı gördüm... Beytullah'ta ben... 

  
Yedi bağın gülü, aynı destede, 
Yetmiş iki millet, aynı listede, 
Kaç milyon ''Âmin'' der, aynı bestede; 
Tevhîd'le haşroldum... Beytullah'ta ben... 

Sînelerde alev, ne kül ne duman, 
Dillerde bir soru: ''Vuslat ne zaman? '' 
Cehennem söndürür, böylesi îman... 
Aşk ne imiş gördüm... Beytullah'ta ben... 

Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, 
Aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi... 
Her nefes, dilinde Kur'ân hecesi; 
Sevdâlılar gördüm... Beytullah'ta ben... 

Rabb'in o davetli misafirleri; 
Doldurmuş, Mekke'de her karış yeri. 
Dillerinde dinmez, ''LEBBEYK'' sesleri, 
Arş'a yollar gördüm... Beytullah'ta ben... 

Bir damla misâli, kapılmış sele; 
Zengin, fakir, paşa, nefer elele... 
Yan yana secd'eder, sultanla köle; 
Mahşerle tanıştım... Beytullah'ta ben... 

Kimi görmez gözü, elinde âsâ; 
Lâkin, kalp gözünü açmış devâsa... 
Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, 
Döner durur gördüm... Beytullah'ta ben... 

Kimi, ayağında yarım çarığı; 
Kaç yerinden kanar, topuk yarığı... 
Meğerse; kefenmiş başta sarığı, 
Ne âşıklar gördüm... Beytullah'ta ben... 

Baktım... Sofrasında, nice melekler; 
Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, 
Gözleri Kâbe'de iftarı bekler, 
Tokluğuma yandım... Beytullah'ta ben... 

Bir zerre gözü yok, dünya aşında, 
Âhir rızkın arar, harman başında, 
Rabb'in nazarını, Kâbe taşında; 
Gören gözler gördüm... Beytullah'ta ben... 

Kimi bahardadır, görmemiş yazı, 
Kiminin geçiyor, Mevlâ'ya nazı; 
Kılınır Kâbe'de vedâ namazı, 
İmrendim.. El açtım, Beytullah'ta ben... 

Kiminde kalmamış, derman bacakta; 
İki büklüm yürür, gitmez kucakta... 
Erimiş.. Kaybolmuş.. Cenâb-ı Hakk'ta 
Pervaneler gördüm.. Beytullah'ta ben...

O kambur sırtında, eski torbası, 
Torbasında sanki, Cennet urbası.. 
Hele bir, kıyamda var ki durması; 
Göz göz oldum, doldum... Beytullah'ta ben... 

Bin rütbeyi, bir secdede atlayan, 
Bir secdeyi, yüz binlere katlayan, 
Bu kârını meleklerle kutlayan, 
Ne tâcirler gördüm... Beytullah'ta ben... 

Hacerü'l-Esved'de adın yazdıran, 
Îman pençesinde, nefsi ezdiren, 
Yücelen ruhuna, Arş'ı gezdiren, 
Ne veliler gördüm... Beytullah'ta ben... 
 
Unutmuş... Dünyanın vefâ derdini, 
Yıkmış... Kalbindeki, riyâ bendini, 
Öyle teslim etmiş, Hakk'a kendini; 
Canda Cânân gördüm... Beytullah'ta ben... 

Bir sevdâ seli var, Safâ Merve'de; 
Damlalar köpürmüş, vecde girmede. 
Nice peygamberler, nice zirvede; 
Durup bakar gördüm... Beytullah'ta ben... 

İbrahim Makâmı, sultan sofrası; 
Sunulur herkese, bir kevser tası... 
Bir cennet şöleni, perde arkası, 
Ne sahneler gördüm... Beytullah'ta ben... 

Melekler almışlar, şölenden payı; 
Sarmışlar, Kâbe'de bütün semayı. 
Kalem anlatamaz, bu içtimayı, 
Âciz bir kul oldum... Beytullah'ta ben... 

Kaç yerinden açılmış, gökte kapılar; 
Ardında saraylar, zümrüt yapılar, 
Vâdeleri sonsuz, nice tapular; 
Elden ele gördüm... Beytullah'ta ben... 

Durdum da, tavâfı seyrettim hayran; 
Gördüm: Bir kâinat misâli devran... 
Hangisi melektir, hangisi insan? 
Şaşırdım çok zaman... Beytullah'ta ben... 

Bir sağnak misâli selâm yağmuru, 
Gönüller yıkanmış, kalpler dupduru. 
İhlâs ateşinde, nice hamuru; 
Pişiyorken gördüm... Beytullah'ta ben... 

Yaş desem... Yaş değil, gözlerden akan, 
Bir sel ki, günahlar bendini yıkan... 
Kâbe göklerinden, semaya çıkan; 
Merdivenler gördüm... Beytullah'ta ben... 

Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, 
Kum tanesi, ''Allah'' diye savrulur... 
Göz nereye baksa, Rahman'ı bulur, 
Ne zikirler duydum... Beytullah'ta ben... 

Ter döktüm.. Susadım, nefsimden yana, 
Başkası bir lezzet vermedi bana; 
Dediler: ''Bu zemzem, şifadır cana'' 
İçtim kana kana... Beytullah'ta ben... 

Mescid-i Haram'da dokuz minâre; 
Diyor ki: ''Bendedir, gaflete çâre'' 
Bir günde beş kere, yürek bin pâre; 
Ezanlar dinledim... Beytullah'ta ben... 

Bir mânâ sarayı, Mescid-i Haram; 
O ne ince nakış, o ne ihtişam... 
Her kalbe, Muhammed Aleyhisselâm; 
Bin taht kurmuş gördüm... Beytullah'ta ben... 

Vah ki bana! Bunca yıldır gülmezdim, 
Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim. 
Vah ki bana! Huşû nedir bilmezdim; 
Tattım o lezzeti... Beytullah'ta ben... 

Yıllar geçti, aramakla özümü; 
Dünya malı kör etmişti gözümü, 
Unutmuştum, ''Kâlû Belâ'' sözümü; 
Gör ki hatırladım... Beytullah'ta ben... 

Çekildi kanımdan, şeytân-ı kebir, 
Çekildi kanımdan, zorbalık cebir, 
Ne bir hased kaldı, ne gurur kibir; 
Yerle yeksan oldum... Beytullah'ta ben... 

Bir zaman derdim ki: ''Yâ Rabbî neden, 
Bir daha istiyor, bir kere giden? '' 
Meğer bilemezmiş, insan gitmeden; 
Aldım cevabımı... Beytullah'ta ben... 

Gördüm ki; bu dünya bir oyalanma, 
Halime bakıp da, mutluyum sanma. 
Bedenim Kâbe'den uzakta amma; 
Gönlümü bıraktım... Beytullah'ta ben...

 

Cengiz Numanoğlu  (1993)


BEN RESUL`E DOYMADIM Kİ 

Ben Resulden cok memnunum
O da benden memnun mu ki
Tekrar nasip eyle Yarab
Ben Muhammed'e doymadım ki
......

Doyulurmu o Mahmud`a, 
Doyulurmu o Ahmed`e, 
Ashab bile doymamiski,
Nasil doyam Muhammed`e.
.......
Kolun acmis Mü`minlere, 
Ne mutludur görenlere, 
Ayak bastigi yerelere, 
yüzüm sürdüm doymadim ki , 
 

NAKARAT

Camisi sira direkler, 
Mü`minler sefaat bekler, 
Nöbet tutuyor Melekler, 
Ben Resule doymadim ki, 

NAKARAT

Nurunu gördüm göklerde, 
Beytullah ile Mekke`de, 
Ölmez ruhu Medine `de, 
Ben Resule doymadim ki

 

 

Duyuru

sitemizde yönetici olarak yer almak isteyen arkadaşlara duyuru Sayın yaraşlılar, Gmail hesabı yaraskoyu@gmail.com ve oran66@gmail.com E posta hesabından irtibata geçebilirsiniz.

 

Beğen


YARAŞ KÖYÜ

Yaraskoyu | Yaraşköyü |Yaraş

Copyright © 2018. All Rights Reserved.


us
us
bugün135 kılik bugün 13 ziyaretçi


"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.227.76.180"
©2007-2018 Yaraş Köyü

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=